Proč angličtinu?

Ačkoli jsem tzv. „Husákovo dítě“ a angličtinu jsme měli povinnou až na střední škole, učila jsem se anglicky – jako samouk – už na škole základní. Pamatuji se, jak jsem odpoledne jezdívala na kole 8 km do jezdeckého kroužku a cestou tam jsem se učila z angličtiny pro samouky. Cestou zpět ze španělštiny pro samouky. Každý den jednu kapitolu…

Vzpomínám si, jak jsem již v 6 letech (to jsem ještě nechodila do školy, ale číst jsem již uměla), seděla v autě a učila se z učebnice němčiny svého dědečka (mimochodem bývalého učitele angličtiny). Z němčiny dodnes ale umím jen „du bist swein„. Takže vidíte, že i ti, kterým jazyky problém nedělají, se prostě nenaučí vše. Někdy se jazyk prostě učit nechcete :-)

Ale zpět k angličtině. Půjčovala jsem si také učebnice své o 4 roky starší sestry. Na prázdninách s rodiči jsem ležela pod stanem v učebnicích, zatímco oni se šli podívat do města…

Ano, až takový jsem byla blázen do cizích jazyků a do angličtiny :-)

Na gymnáziu jsem se rozhodla jít studovat angličtinu na katedru překladatelství a tlumočnictví, přestože mi všichni říkali, že při počtech přijímaných uchazečů nemám šanci se tam dostat. Dostala jsem se! Tenkrát jsem ještě toužila překládat uměleckou literaturu (a také jeden román nakonec přeložila!). Ale již tenkrát jako student jsem učila pár mých známých, suplovala jsem na učilišti místo své bývalé učitelky angličtiny z gymnázia a vedla letní kurz pro děti.

Má učitelská kariéra byla nakonec dílo velké „náhody. To bylo tenkrát, když jsem dostudovala další obory, které jsem studovala (arabistika, religionistika), vrátila jsem se z průvodcování po Srí Lance a hledala nějaké uplatnění. Slovo dalo slovo a já nakonec zakotvila ve Středočeském vzdělávacím institutu v Nymburce (SVI AJAK Nymburk) jako lektorka angličtiny. Rozhodovala jsem se tenkrát mezi pozicí referentky pro studium cizích jazyků v zahraničí u Student Agency v Brně a učitelstvím ve svém rodném městě. A vzhledem k tomu, že právě v učitelství jsem se nakonec našla, myslím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě! Po mateřské jsem se k němu totiž opět vrátila – a tentokrát již v Brně.  

Pokud se Vy stále ještě rozhodujete a ptáte se sami sebe, zda mám vzdělání a dostatek zkušeností k tomu, abych Vás mohla naučit to, co potřebujete, podívejte se na stránky Mé zkušenosti. 

(photo credit: Terry)